Heimans
Opleiding & Training

 

CCV-opleiderscode: 8009R8

Dijkmanzoet 17
4007 XE Tiel 
Tel.: 0344 633 539
info@heimans-opleidingen.nl

KvKnr.: 30247945
BTWnr.: NL001342663B75

Adres
Simon Stevinstraat 3
4004 JV Tiel

Wij verzorgen trainingen door geheel Nederland, op iedere door u gewenste locatie.

Al onze trainingen voldoen aan de eisen die de Arbo-wet en het bedrijfsleven stelt. De doelstellingen en normeringen worden vooraf bepaald en vastgelegd in een scholingsvoorstel.

Disclaimer

Deze website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot Heimans Opleiding & Training en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de ´informatie´) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van deze website bekende gegevens. Deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.

Heimans Opleiding & Training kan echter niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Dit geldt in het bijzonder voor (verouderde) webpagina's die via zoekmachines en websites van derden worden bezocht.

Heimans Opleiding & Training kan eveneens niet garanderen dat, en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid, deze website altijd in werking is en dat de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Heimans Opleiding & Training behoudt zich het recht voor om deze website te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

 

Privacyverklaring

Heimans Opleiding & Training vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
Heimans Opleiding & Training conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De door u in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt Heimans Opleiding & Training enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Heimans Opleiding & Training, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Heimans Opleiding & Training gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Heimans Opleiding & Training zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Heimans Opleiding & Training via e-mail, telefoon, post en/of SMS.
Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

Heimans Opleiding & Training
T.a.v. Klantregistratie
Dijkmanzoet 17 
4007 XE Tiel