« Terug naar opleidingsaanbod

Verkeersopleidingen

Verkeersopleidingen

Veilig aan het verkeer kunnen deelnemen is afhankelijk van de mens, het voertuig en de omgeving. Daarom is het logisch dat er hoge eisen aan de instelling, kennis en kunde van een (beroeps)chauffeur worden gesteld. De basis hiervoor is gelegd in de rijopleiding.

De trainingen uit dit cluster zijn een aanvulling op de rijopleiding en vooral bedoeld om het (verkeers)inzicht te vergroten.

Theorie en praktijk

 
Een aantal trainingen bestaat uit een theorie- en een praktijkcomponent. Daarbij is de theorie slechts ter ondersteuning voor het aanleren en/of toepassen van de praktische vaardigheden.

Instructiebijeenkomsten

 
Een complete training is niet altijd noodzakelijk en/of goed in te plannen. Eén of meerdere instructiebijeenkomsten, verdeeld over een bepaalde periode, zijn dan een prima alternatief.

Theorie

 
Bij deze trainingen staat het vergroten van inzicht centraal. Leren door het uitwisselen van ervaringen en zelfreflectie. Geen saaie voordrachten of uitgebreide diashows, maar actie.

Nascholing

 
7
uur
Trainingen die meetellen voor de verplichte 35 uur nascholing voor beroepschauffeurs, zijn te herkennen aan dit logo.

Naast het logo staat het aantal uren dat meetelt in de nascholingsverplichting.

Naslagwerken

 
Bij elke training hoort een naslagwerk. Afhankelijk van de soort training is dit een hand-out, een werkboek en of een lesboek.