Algemene informatie:
Cursuscode: 65.002
Duur: 2 dagdelen
Deelnemers: 4 tot 8
Examen: Ja, Extern
Kostenoverzicht:
Kosten p/p: Op offertebasis
In-company:
Open inschrijving:
Bijzonderheden

Voor een optimaal trainingsresultaat en om te kunnen voldoen aan de ADR-richtlijnen is afstemming op de specifieke bedrijfssituatie noodzakelijk.

« Terug naar de categorie Veiligheidsopleidingen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Niet alleen voor degene die er mee werkt, maar ook voor de omgeving.

Om de kans op (milieu)schade en gezondheidsklachten tot een minimum te beperken is een goede kennis van de stoffen en de risico's noodzakelijk. Daarom moeten medewerkers, die betrokken zijn bij de verwerking en op- en overslag van gevaarlijke stoffen, goed zijn opgeleid.

Cursusinhoud

De cursus start met het vaststellen van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Op basis hiervan worden de leerwensen en –doelen vastgesteld.

Vervolgens wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan de in het ADR vastgelegde verplicht gestelde onderwerpen zoals o.a.:

  • Wet- en regelgeving;
  • Gevaarseigenschappen;
  • Verpakkingen;
  • Etikettering;
  • Stuwen, laden en lossen;
  • Handelen bij incidenten.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van het uitvoeren van opdrachten, uitwerken van cases en het presenteren van (groeps)resultaten.

Vereisten

Geen specifieke vooropleidingseisen. Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op.