« Terug naar opleidingsaanbod

Veiligheidsopleidingen

Veiligheidsopleidingen

Ongevallen op de werkvloer leiden tot letsel, verzuim en schade en kunnen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. De meeste ongevallen zijn het gevolg van een menselijke fout.
Vakbekwame medewerkers, die in staat zijn de risico's te herkennen en tot een minimum te beperken, zorgen ervoor dat de kans op een ongeval aanzienlijk wordt verkleind.

De trainingen uit dit cluster zijn bijzonder geschikt om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Theorie en praktijk

 
Een aantal trainingen bestaat uit een theorie- en een praktijkcomponent. Daarbij is de theorie slechts ter ondersteuning voor het aanleren en/of toepassen van de praktische vaardigheden.

Instructiebijeenkomsten

 
Een complete training is niet altijd noodzakelijk en/of goed in te plannen. Eén of meerdere instructiebijeenkomsten, verdeeld over een bepaalde periode, zijn dan een prima alternatief.

Theorie

 
Bij deze trainingen staat het vergroten van inzicht centraal. Leren door het uitwisselen van ervaringen en zelfreflectie. Geen saaie voordrachten of uitgebreide diashows, maar actie.

Nascholing

 
7
uur
Trainingen die meetellen voor de verplichte 35 uur nascholing voor beroepschauffeurs, zijn te herkennen aan dit logo.

Naast het logo staat het aantal uren dat meetelt in de nascholingsverplichting.

Naslagwerken

 
Bij elke training hoort een naslagwerk. Afhankelijk van de soort training is dit een hand-out, een werkboek en of een lesboek.