« Terug naar opleidingsaanbod

Logistieke Opleidingen

Logistieke Opleidingen

Goede logistiek werkt beter.
Dat is het motto voor de trainingen uit dit cluster. Ze zijn bedoeld om het inzicht, de kennis en de vaardigheden van medewerkers, die op uitvoerend niveau werkzaam zijn in productie-, expeditie- en opslagbedrijven, te vergroten.

Door de modulaire opzet is op eenvoudige wijze een volledig op de werksituatie afgestemde training samen te stellen.

Theorie en praktijk

 
Een aantal trainingen bestaat uit een theorie- en een praktijkcomponent. Daarbij is de theorie slechts ter ondersteuning voor het aanleren en/of toepassen van de praktische vaardigheden.

Instructiebijeenkomsten

 
Een complete training is niet altijd noodzakelijk en/of goed in te plannen. Eén of meerdere instructiebijeenkomsten, verdeeld over een bepaalde periode, zijn dan een prima alternatief.

Theorie

 
Bij deze trainingen staat het vergroten van inzicht centraal. Leren door het uitwisselen van ervaringen en zelfreflectie. Geen saaie voordrachten of uitgebreide diashows, maar actie.

Nascholing

 
7
uur
Trainingen die meetellen voor de verplichte 35 uur nascholing voor beroepschauffeurs, zijn te herkennen aan dit logo.

Naast het logo staat het aantal uren dat meetelt in de nascholingsverplichting.

Naslagwerken

 
Bij elke training hoort een naslagwerk. Afhankelijk van de soort training is dit een hand-out, een werkboek en of een lesboek.