Nascholing Chauffeurs

Trainingen die meetellen voor de verplichte 35 uur nascholing Code 95, zijn te herkennen aan dit logo.

Onze trainers hebben niet alleen kennis van het vak, maar ook van uw branche. Een absolute voorwaarde om een maximaal rendement uit een training te halen.

Adres
Simon Stevinstraat 3
4004 JV Tiel

Wij verzorgen trainingen door geheel Nederland, op iedere door u gewenste locatie.

Al onze trainingen voldoen aan de eisen die de Arbo-wet en het bedrijfsleven stelt. De doelstellingen en normeringen worden vooraf bepaald en vastgelegd in een scholingsvoorstel.

Opleidings- en trainingsaanbod

 
Verkeersopleidingen

Behalve basisopleidingen vindt u hier ook trainingen om de rijvaardigheid en het (verkeers)inzicht te verhogen.

 
Veiligheidsopleidingen

Met behulp van de trainingen uit dit cluster vergroot u niet alleen de veiligheid op de werkvloer, maar verkleint u tevens de kans om zelf betrokken te raken bij een ongeval.

 
Transportopleidingen Code 95

Diverse opleidingen en trainingen om de vakbekwaamheid en professionaliteit van (beroeps)chauffeurs te vergroten.

 
Logistieke Opleidingen

Vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden van medewerkers werkzaam in productie-, expeditie- en opslagbedrijven.